Chương trình HÈ lớp Chồi - Tháng 8/2020

        UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG MẦM NON MÂY TRẮNG

 

CHƯƠNG TRÌNH HÈ LỚP CHỒI  (THÁNG 8/2020)

 

Bộ môn

 Thời gian

Âm nhạc

Tạo Hình

Làm quen với Toán

Trò chơi vận động

Văn học

Ghi chú

Tháng 8

 Cô giáo em 

Vẽ vườn hoa

 

 Nhận biết số lượng từ 1 - 5

 

BTTH: Đi ngang bước dồn trên ghế thể dục – Bật xa 25-30 cm

Chuyện Dê con nhanh trí

 

 Cháu vẽ ông mặt trời 

Vẽ đồ chơi tặng bạn

 

 Thêm bớt số lượng trong phạm vi 3

 

BTTH: Bò dích dắc qua 5 hộp CNV cách nhau 40 cm 

Chuyện Cáo, Thỏ, Gà trống

 

 

Một con vịt 

 

Vẽ và tô màu hàng cây xanh  

Thêm bớt số lượng trong phạm vi 4

BTTH: Chuyền bắt bóng bên phải – bên trái – qua đầu – qua chân  

Thơ Gấu qua cầu

 

 Vì sao con Mèo rửa mặt 

Vẽ về biển

 

Thêm bớt số lượng trong phạm vi 5

 

BTTH: Bật xa 30 cm – Ném bóng trùng đích

Chuyện Cây khế