Chương trình HÈ lớp Nhà Trẻ - Tháng 8-2020

        UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG MẦM NON MÂY TRẮNG

 

CHƯƠNG TRÌNH HÈ LỚP NHÀ TRẺ  (THÁNG 8/2020)

 

Bộ môn

 Thời gian

Âm nhạc

Tạo Hình

Nhận biết/Phân biệt

Trò chơi vận động

Văn học

Ghi chú

Tháng 8

 Biết vâng lời mẹ

Vẽ mưa

 

Lồng hộp (3 hộp)

 

BTTH: Đi theo đường hẹp – Bật qua dây

Thơ: Cháu chào Ông ạ

 

 Đôi dép

Tô màu quả cam

 

 Lồng hộp (tăng số lượng hộp)

 

BTTH: Bò chui qua cổng, Ném bóng vào rổ 

Thơ: Cháu chào Ông ạ

 

 

Gà gáy

 

Vẽ tổ chim (nét cuộn tròn)  

Xâu vòng (xen kẻ 1 màu 1 hình)

BTTH: Đi theo đường ngoằn ngoèo – Bật qua suối (10cm) 

Chuyện Đôi bạn tốt

 

Ếch ộp

Vẽ cuộn len (nhiều nét cuộn tròn)

 

Xâu vòng (xen kẻ nhiều màu nhiều hình)

 

BTTH: Đi bước qua 2, 3 CNV – Lăn bóng vào cổng

Chuyện Đôi bạn tốt