Các bài thơ cho bé

Hoa kết trái

Hoa cà tim tím

Hoa huệ trắng tinh

Hoa nhài xinh xinh

Đua nhau cùng nở.

 

Ong và bướm

Con bướm trắng

Lượn vườn hồng

Gặp con ong

Đang bay vội

Bướm liền gọi

Rủ đi chơi

Ong trả lời:

”Tôi còn bận

Mẹ tôi dặn

Việc chưa xong

Đi chơi rong

Mẹ không thích"

Các bài khác