THƠ - Đảo & bài thơ xuân của biển

Đảo và bài thơ xuân của biển

Biển làm bài thơ xuân
Câu thơ toàn những sóng
Đảo tròn như dấu chấm
Để sóng dừng ngắt câu.

Đàn chim bay đi đâu
Cũng về đây nghỉ lại
Từng chùm mưa kết trái
Trên vòm lá xanh cao.

Chẳng cần thước kẻ đâu
Đoàn tàu đi vẫn thẳng
vệt sóng dài loang nắng
Động vách đá reo cười.

Chú đứng trên dấu chấm
Để canh giữ biển trời
Gió quạt vào cây súng
Bật lên tiếng: À ơi!

Sóng gió đi muôn nơi
Câu thơ chăng đầy trời
vẫn trở về với đảo
Tất cả dừng - ngắt câu!

Bài thơ chẳng thành đâu
Nếu biển không có đảo.

(Duy Quế) 

Các bài khác