THƠ - Hoa Mai

HOA MAI

 

Hoa hôm nay bừng nở
Sao gọi là hoa mai?
Hoa vàng - vàng sắc lụa
Hoa trắng - trắng như mây.

Mấy mùa chẳng thấy hoa
Tết về, hoa mới nở
Phải hoa là sứ giả
Mùa xuân cử đến không?

Nhìn hoa mai đơm bông
Em mừng thêm một tuổi
Lớn, phải càng học hỏi.
Càng chăm ngoan, chăm ngoan!

(Sưu tầm)