THƠ - Trông mưa

Trông mưa


Lộp bà lộp bộp
Cơn mưa ập về
Mẹ em đi chợ
Chẳng cầm áo che

Trận mưa đầu hè
Sấm khua ồn ã
Cây vườn hả hê
Tắm từng chiếc lá

Chợ xa nhà quá
Liệu đường có trơn ?
Này chú ếch con
Đừng kêu ồm ộp !

Mưa vẫn lộp bộp
Gõ trên mái nhà
Em chẳng đi ra
Mà sao mắt ướt ?
HOÀI KHÁNH

Các bài khác