Đồng dao về loài vật

Con cua mà có hai càng

Đầu tai không có bò ngang cả đời

Con cá mà có cái đuôi

Hai vi vung vẩy nó bơi rất tài

Con rùa mà có cái mai

Cái cổ thụt ngắn thụt dài vào ra

Con voi có hai cái ngà

Cái vòi nó cuốn đổ nhà, đổ cây

Con chim mà có cánh bay

Bay cùng nam, bắc, đông, tây tỏ tường

 

Các bài khác