Đi và Tìm

Khi bé khám phá ra niềm vui được bước chập chững từ trường kỷ ra ghế, rồi ra ghế đẩu, bạn hãy làm cho phần đi lại của bé thêm phần thú vị bằng cách sau:
Đặt những món đồ chơi yêu thích của bé vào những chỗ bạn nghĩ là bé sẽ dừng lại. Khi bé biết bạn đặt đồ chơi để dụ bé, bé sẽ chập chững bước đến đó. Khi bé đã biết cách chơi, bạn hãy giấu đồ dưới đệm, hoặc sau ghế, nhưng phải để cho bé thấy. Khi bé lớn hơn một chút, bạn có thể giấu đồ ở những chỗ thông dụng để bé tự tìm lấy.

Các bài khác